Sundsvall-Timrå Uppfinnare- och Innovationsförening är en en lokal förening som tillhör Svenska Uppfinnareföreningen.

Vi är en förening för kreativa, uppfinningsrika människor. Vi vill fungera som spindeln i kontaktnätet mellan medlemmen och företag, ALMI, kommunerna och andra uppfinnareföreningar.

STUIF har ambitionen att samla kommunernas kreativa invånare till samverkan. Vi har alltid plats för uppfinningsrika personer.
Vi ger information, stöd och råd till uppfinnare. Vi arrangerar även utbildningar och håller träffar där medlemmarna får presentera och diskutera sina idéer under betryggande sekretesskydd.

 

Vill du bli medlem så är du välkommen att kontakta oss per e-post, telefon eller ett besök!      

            

 

 
STUIF
Terminalvägen 30
861 36 Timrå
Telefon
073-80 66 730
info@stuif.eu